Hírek

Elérhetőségek

TÁJÉKOZTATÓ A 2021. JANUÁR 1-JÉTŐL ÉRVÉNYES ADÓZÁSI VÁLTOZÁSOKRÓL

Tisztelt Adózók!

TÁJÉKOZTATÓ A 2021. JANUÁR 1-JÉTŐL ÉRVÉNYES ADÓZÁSI VÁLTOZÁSOKRÓL

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. január 1. napjától hatályba lép az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény, mely az önkormányzati adóztatás területét érintő szabályozásokat tartalmazza.

2021. január elsejétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó-és vámhatóság látja el. 2021-től kezdődő időszakra járó adót az állami adó-és vámhatóság számlájára kell megfizetni, az adó-és vámhatóság 2021-ben kiadandó határozata szerint. Az év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről, és az új gépjárműadó-bevételi számláról. A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a NAV gépjárműadó számlájára.

A 2021 előtti időszakra vonatkozóan megállapított gépjárműadó kötelezettség esetében még az önkormányzati adóhatóság köteles eljárni, függetlenül attól, ha az adókötelezettséggel kapcsolatos fizetési határidő 2021-re csúszik.

A gépjármű tulajdonosoknak és üzembetartóknak továbbra sem kell adatbejelentést tenni az adóhatóság felé. Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltat az állami adó-és vámhatóság számára a nála 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.

2021. január 1-jét követően új mentességekről (Gjt. 5.§.) vagy adókedvezményekről (Gjt. 8.§.), kizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet az állami adó-és vámhatóság. Az adózók bejelentési kötelezettsége csak azon esetekben szükséges, amelyekben az állami adó-és vámhatóság nyilvántartásából a mentességre való jogosultság ténye nem állapítható meg.

 

A 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezései a helyi iparűzési adóztatást is érinti. Az adózó 2021. január 1-jétől a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhátósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti. Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek, igy azok 2021. január 1. napjától nem lesznek elérhetőek a portálon.

Mátraterenye, 2021.01.06.

Urbányi Edina sk.

jegyző

Csatolmány(ok):