Hírek

Elérhetőségek

MÁTRANOVÁK KÖZSÉG KOMPLEX VÍZRENDEZÉSE

 

 

 

 

 

 

 

 

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA_1000.jpg

2018 | 09 | 27
Mátranovák Község Önkormányzata
SAJTÓKÖZLEMÉNY
MÁTRANOVÁK KÖZSÉG KOMPLEX VÍZRENDEZÉSE

 

MÁTRANOVÁK KÖZSÉG KOMPLEX VÍZRENDEZÉSE

Mátranovákon a nagyobb esőzések alkalmával többször okozott jelentős kárt az utóbbi években a hegyekből lezúduló víz. A falu önkormányzata évek óta kereste a megoldást a vízkár kockázatok kivédésére, majd 2016-ban pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében komplex vízrendezésre. A tervezett rekonstrukció célja a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése, a vízkár kockázatok csökkentése.

A Bárna-patak mentén fekvő település és külterülete igen gazdag természeti értékekben, környékén több mint húsz tiszta vizű forrás található. Mivel a falu völgyben fekszik, a környező hegyek vizét is el kell vezetnie. Mátranovákon az elmúlt években többször fordult elő vízkáresemény, mivel a belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat kiépítettsége, állapota nem megfelelő. A település a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében sikeres pályázatot nyújtott be, amelynek célja a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése felújított árokrendszeren keresztül. A település önkormányzata célul tűzte ki továbbá a környezetbiztonság növelését, a település környezeti állapotának javítását, valamint a további káresemények megelőzését.

A komplex vízrendezés a településen található, korábban kiépült csapadékvíz elvezető árkok rekonstrukciójára irányul. A projekt keretében 1.162 méter hosszon újulnak meg a vízelvezető árkok. A projekt a településen 1.673 lakót véd meg a vízkároktól.

A beruházáson túl a pályázó önkormányzat lakossági szemléletformálást is megvalósít. A helybelieknek hasznos kiadvány készül a vizek helyben tartásának, az árkok rendszeres tisztításának fontosságáról.

A fejlesztés megvalósításához az önkormányzat 69.999.994 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el 100%-os támogatási intenzitás mellett a TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00026 azonosító számú pályázat keretében. A projekt várhatóan 2018 szeptember végéig befejeződik.

Bővebb információ:
06-32-363-357
hivatal@matranovak.hu

Csatolmány(ok):