Hírek

Elérhetőségek

Közlemény a szavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról

Szám: MN/687-36/2019

 

Helyi Választási Iroda

3145 Mátraterenye Kossuth út 178.

Tel: 32/362-169, Fax: 32/362-305, e-mail: titkarsag@matraterenye.hu

 

 

KÖZLEMÉNY

A SZAVAZÁS HELYÉRŐL ÉS IDEJÉRŐL, A SZAVAZÁS MÓDJÁRÓL

 

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Köztársasági Elnöke a 308/2019. (VII.26.) KE határozatával 2019. október 13. napjára (vasárnap) tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását.

A Nemzeti Választási Bizottság ugyanerre a napra, 2019. október 13-ára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását is.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 169.§-ainak megfelelően a választópolgárok – a választás napján 06.00 órától 19.00 óráig – a lakcímük (lakóhely, illetve tartózkodási hely) szerinti szavazókörben szavazhatnak a szavazóhelyiségben vagy mozgóurnával.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az alábbi szavazókörök állnak a választópolgárok rendelkezésére:

 

A működő szavazókörök Mátraterenye községben az alábbiak:

Mátraterenye 001. számú szavazókör  Mátraterenye, Kossuth út 178. ( Művelődési Ház)

Mátraterenye 002. számú szavazókör Mátraterenye, Kossuth út 325. ( Vendégház)      

 

A működő szavazókörök Mátranovák községben az alábbiak:

Mátranovák 001. számú szavazókör Mátranovák, Nyírmedi út 12. (Általános iskola)

Mátranovák 002. számú szavazókör  Mátranovák, Hárs út 1.                                                          

 

Szavazni a következő érvényes igazolvány bemutatásával lehet:

  • lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy
  • lakcímigazolvány ÉS – személyazonosító igazolvány vagy
  • útlevél vagy
  • 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély

 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választása a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásával egy időben történik. A Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 313.§-a értelmében a választópolgár a települési önkormányzati választások lebonyolítására szolgáló szavazóhelyiségben szavaz a nemzetiségi önkormányzatok képviselő jelöltjeire, illetve listára.

 

A választópolgár a szavazólapokat olyan borítékba helyezi, amelyen a nemzetiség megjelölése fel van tüntetve. A borítékot a választópolgár lezárja.

 

A nemzetiségi szavazókörben az a választópolgár szavazhat, aki legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik napon – benyújtott kérelme alapján – nemzetiségi választópolgárként szerepel a központi névjegyzékben. (A kérelem benyújtásának határideje és módja: 2019. szeptember 27-én 16.00 óra, személyesen, levélben, ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján keresztül.)

 

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthat be, aki a választás kitűzését megelőző harmincadik napon (2019. június 26. napján) és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően. legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon kell megérkeznie a helyi választási irodához. (A kérelem benyújtásának határideje és módja: 2019. október 9. (szerda) 16.00 óra, személyesen, levélben, elektronikus azonosítással elektronikus úton vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus benyújtás esetén.)

 

Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár kérelmezheti továbbá, hogy a választási iroda szavazata leadásához mozgóurnát biztosítson lakcímére (lakóhelyére, lakóhelye hiányában, illetve átjelentkezését követően tartózkodási helyére), vagy a lakcíme szerinti szavazókör területén lévő, általa megjelölt egyéb címre. (A kérelem benyújtásának határideje a Helyi Választási Irodához: levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton 2019. október 9. (szerda) 16.00 óra, személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11. (péntek) 16.00 óra, a szavazás napján az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz legkésőbb 12.00 óráig kell megérkezni.) A kérelmek mindkét választásra (helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választása) automatikusan vonatkoznak, ezért nem kell választásonként külön-külön kérelmet benyújtani. A fenti határidők jogvesztők, és érvényesek a korábban benyújtott kérelmek módosítása és visszavonása alkalmával is.

 

A szavazólapok kitöltése alatt csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. A választópolgár, ha nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, akkor általa választott segítőt – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét – veheti igénybe. A látássérült választópolgár Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítése céljából, amelyet 2019. október 4. napján 16.00 óráig kérhet a Helyi Választási Irodától.

 

Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7. napon a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételről 2019. augusztus 23. napjáig.

 

A Helyi Választási Iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7. napot követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.

 

Az a választópolgár, aki – annak ellenére, hogy szerepel a szavazóköri névjegyzékben – nem kapja meg az értesítőt, vagy azt elveszti, a Helyi Választási Irodától új értesítőt igényelhet.

 

A kérelmek benyújtásához szükséges formanyomtatványok letölthetők a választások hivatalos honlapjáról (www.valasztas.hu). Választással kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak bizalommal a Helyi Választási Irodához, melynek elérhetőségei az alábbiak:

 

 

 

 

 

 

 

Levelezési cím: 3145 Mátraterenye Kossuth út 178.

 

Helyi Választási Iroda Vezetője: Urbányi Edina

 

Ügyfélfogadási helyek:

Községi Önkormányzat Mátraterenye

3145 Mátraterenye Kossuth út 178.

tel: 32/362-169 Fax: 32/362-305., e-mail: titkarsag@matraterenye.hu

 

Mátranovák Községi Önkormányzat

3143 Mátranovák Szabadság út 38.

tel: 32/363-357., fax:32/363-419., e-mail: hivatal@matranovak.hu

 

 

 

 

 

 

 

Mátraterenye, 2019. 09. 25.

 

 

Urbányi Edina sk.

HVI vezető