Hírek

Elérhetőségek

Közlemény

Helyi Választási Iroda

3145 Mátraterenye Kossuth út 178.

Tel: 32/362-169, Fax: 32/362-305, e-mail: titkarsag@matraterenye.hu

Szám: MT/1-60/2019.

 

K Ö Z L E M É N Y

 

Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 3/2019. (II.27.) IM rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontja szerint a HVI közleményt ad ki a szavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról.

 

Áder János, Magyarország Köztársasági Elnöke az Európai Parlament tagjainak magyarországi választását 2019. május 26. napjára tűzte ki.

 

A választópolgároknak a névjegyzékbe történt felvételükről szóló értesítést a Nemzeti Választási Iroda 2019. április 05. napjáig küldi meg. Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt, vagy azt elveszíti, a Helyi Választási Irodától 2019. május 24-én (péntek) 16.00 óráig új értesítőt igényelhet.

 

Az EP választással kapcsolatos tájékoztató, valamint a jogszabályi hivatkozások, a másik szavazókörbe történő átjelentkezés, a mozgóurna igénylés, a külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtásának módja a hirdetőtáblán és a honlapon (www.valasztas.hu) megtalálható.

 

 

Választójogosultság

Az Európai Parlament tagjainak választásán választójogosult

 1. a magyar állampolgár, ha

  • Magyarországon él, magyarországi lakcímmel rendelkezik,
  •  Magyarországon él, bejelentett lakcímmel nem rendelkezik, és regisztrációs kérelme alapján szerepel a központi névjegyzéken
  • külföldön él, az Európai Unió területén kívüli lakóhellyel rendelkezik, és regisztrációs kérelme alapján szerepel a központi névjegyzéken.

2. az Európai Unió más tagállamának állampolgára, ha Magyarországon él, magyarországi lakcímmel rendelkezik, és kérelme alapján szerepel a névjegyzékben az EP tagjainak választásán.

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:

A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő érvényes igazolvány(ok) valamelyikének bemutatásával:

 

A választópolgárnak igazolnia kell

 személyazonosságát:

o magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú, könyvecske formájú magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány vagy magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvány is elfogadható),

o magyar hatóság által kiállított útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható),

o magyar hatóság által kiállított vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) vagy

o fogvatartottak mozgóurnával való szavazásakor nyilvántartási adatlappal

és

személyi azonosítóját:

o lakcímkártyával,

o hatósági bizonyítvánnyal vagy

o személyazonosító jelről szóló igazolással,

vagy

lakcímét

o lakcímkártyával (a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény vagy a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány is elfogadható, ha tartalmazza a lakcímet),

 o fogvatartottak mozgóurnával való szavazásakor nyilvántartási adatlappal.

Fontos, hogy az egyes okmányok igénylése során kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatottlap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!

 

A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapot és a borítékot, amely átvételét aláírással igazolja.

Szavazás

Szavazni a szavazás napján 2019. május 26-án (vasárnap) 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen a választópolgár lakóhelye, átjelentkezés esetén az átjelentkezéssel szavazók részére kijelölt szavazókörben lehet. A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel.

A szavazás helye:

Mátranovák 001. számú szavazókör Mátranovák, Nyírmedi út 12. (Általános iskola)

Mátranovák 002. számú szavazókör  Mátranovák, Hárs út 1.                                

Magyarországról 21 képviselő jut mandátumhoz az Európai Parlamentben, amelyeket a mandátumszerzési küszöböt (5%-ot) elérő listák között kell kiosztani. Az érvényes magyarországi lakcímmel rendelkező választójogosult személyesen szavazhat. Érvényes szavazatot leadni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listára lehet, a lista neve feletti körbe tollal írt, két egymást metsző vonallal. A szavazást követően a szavazólap borítékba helyezhető. Ezt követően a szavazólapot a szavazóurnába kell helyezni.

 

 

Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek

1. A Magyarországon élő, érvényes magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar választópolgár

- a szavazást megelőző 25. napig (2019. május 2. napjáig) regisztrációs kérelmet nyújthat be és kérheti a központi névjegyzékbe való felvételét. Amennyiben korábban már regisztrált az előző választások alkalmával, akkor nincs teendője, automatikusan felkerül a levélben szavazók névjegyzékére a korábbi kérelmében megadott adatokkal.

2. Külföldön élő, Európai Unió területén kívüli lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár

- A 2019. évi EP választáson csak abban az esetben szerepelhet a levélben szavazók névjegyzékén, ha a szavazást megelőző 25. napig (2019. május 2. napjáig) regisztrációs kérelmet nyújt be és kéri a központi névjegyzékbe való felvételét.

 - A regisztrációs kérelmének benyújtása során, amennyiben a magyar lakcímnyilvántartásban az adatai nem szerepelnek (pl. nincs lakcímkártyája és érvényes magyar útlevéllel regisztrál), akkor a külföldi lakóhelyének a címét is meg kell adnia.

- Amennyiben korábban már regisztrált az előző választások alkalmával és a magyar lakcímnyilvántartás adatai szerint Európai Unió területén kívüli lakóhellyel rendelkezik, akkor nincs teendője, automatikusan felkerül a levélben szavazók névjegyzékére, a korábbi kérelmében megadott adatokkal.

Az Európai Unió tagállamának Magyarországon élő, érvényes magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgára a 2019. évi EP választáson csak abban az esetben szerepelhet választójogosultként a magyar névjegyzéken, ha a lakcíme szerinti helyi választási irodától kérelmezi a névjegyzékbe vételét. Kérelmének legkésőbb a szavazást megelőző 16. napig (2019. május 10. napjáig) be kell érkeznie.

3. Amennyiben korábban már kérte névjegyzékbe vételét EP választásra, akkor nincs teendője.

Fontos, hogy az Unió tagállamának állampolgára csak egy országban adhatja le a szavazatát. Kérelme alapján a magyarországi választáson induló listák valamelyikére szavazhat, ezzel egyidejűleg az állampolgársága szerinti EU-tagállamban törlik a választói névjegyzékből.

 

 

Átjelentkezés

Ha a szavazás napján Magyarországon, azonban a lakóhelyétől eltérő településen – vagy ugyanazon a településen, de a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén – tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. Emellett az átjelentkezés annak a lehetőségét is biztosítja, hogy egy mozgásában gátolt választópolgár akkor is szavazhasson, ha nem otthon, hanem például kórházban, börtönben tartózkodik, amely akár ugyanazon településen, de a lakcímétől eltérő szavazókör területén fekszik. A HVI – a választópolgár május 22-én 16.00 óráig benyújtott átjelentkezési vagy olyan mozgóurna iránti kérelme alapján, melyben a kérelmező a lakcímétől eltérő szavazókörbe kér mozgóurnát, így azt egyben átjelentkezési kérelemnek is kell kezelni – a választópolgárt felveszi azon településnek a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván. Az átjelentkezés iránti kérelmet a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodának (a település jegyzőjének) legkésőbb május 22-én 16.00 óráig –kell benyújtani.

 A választópolgár

- levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten május 22-én 16.00 óráig,

- személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten május 24-én 16.00 óráig kérheti visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe.

 

Mozgóurna

Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A mozgóurna iránti kérelmet

- a HVI-hez

a) levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten legkésőbb május 22-én 16.00 óráig,

b) személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten május 24- én 16.00 óráig, vagy

c) május 24-én 16.00 órát követően ügyfélkapus azonosítással interneten május 26-án 12.00 óráig,

vagy

- az illetékes SZSZB-hez meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi  kézbesítéssel a szavazás napján, május 26-án, legkésőbb 12.00 óráig kell benyújtani.

A választópolgár – május 24-én 16.00 óráig –kérheti, hogy

 a) a korábbi kérelmében megjelölt cím helyett másik címre kapjon mozgóurnát, vagy

b) a korábban igényelt mozgóurna helyett mégis a szavazóhelyiségben szavazhasson.

A fenti kérelmeket benyújthatja az interneten ügyfélkapun, valamint a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu) keresztül is. A kérelem levél útján is eljuttatható a lakóhelye szerinti helyi választási irodába, ehhez a www.valasztas.hu honlapról tölthet le nyomtatványt. A lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában természetesen személyes ügyintézésre is van lehetősége. A mozgóurna iránti kérelem írásba foglalt meghatalmazással rendelkező megbízott útján is benyújtható.

 

Külképviseleti névjegyzék

Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki a szavazás napján külföldön szeretne élni a választójogával, külképviseleten (nagykövetségen, főkonzulátuson) adhatja le szavazatát.

A külképviseleten való szavazáshoz a választópolgárnak kérelmeznie kell a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig a magyarországi lakóhelye szerinti jegyzőtől. A kérelem benyújtható személyesen, levélben vagy awww.valasztas.hu oldalon.

A választópolgár – május 17-én 16,00 óráig – módosíthatja, hogy melyik külképviseleten kíván szavazni. Aki mégis Magyarországon kíván szavazni, az május 22-én 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből, így visszakerül a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékébe.

 

 

 

Választási kampányidőszak

A választási kampányidőszak 2019. április 06-tól 2019. május 26-án 19.00 óráig tart.

A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.

 

 

                                                                                                   Helyi Választási Iroda

                                                                                         Urbányi Edina HVI vezető – helyettes

  • sk. -