Hírek

Elérhetőségek

Közérdekű adatok igénylése

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

ÓVODAI ELLÁTÁS

Óvoda fenntartója: Mátrai Önkormányzati Társulás
Székhelye, címe: 3145 Mátraterenye Kossuth út 178.
Telefon száma: +36 32 362 169
E-mail címe: titkarsag@matraterenye.hu

Óvoda neve: Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodája
Óvoda vezetője: Vargáné Virág Katalin

Székhely óvoda
Neve: Fülesmackó Óvoda
Címe: 3143 Mátranovák, Bányász út 2.
Telefonszáma: + 36 32 363 536
E-mail címe: fulesmaci.novak@gmail.com
Vezetője: Vargáné Virág Katalin

Tagóvodák
Neve: Szivárvány Tagóvoda
Címe: 3145 Mátraterenye, Kossuth út 180.
Telefonszáma: +36 32 362 085
E-mail címe: szivarvanyov@gmail.com
Vezetője: Csorbáné Bóna Katalin

Óvodavezetők fogadónapja:
Vargáné Virág Katalin intézményvezető
Fogadónap helye: Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodája
3143 Mátranovák, Bányász út 2.
Időpontja: hétfőnként 10 órától 14 óráig

Csorbáné Bóna Katalin tagóvoda vezető
Fogadónap helye: Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodájának Szivárvány Tagóvodája
3145 Mátraterenye, Kossuth út 180.
Időpontja: minden hónap páratlan hetének hétfőjén 14 órától 15 óráig, valamint minden hónap
páros hetének hétfőjén 8 órától 9 óráig

Óvoda nyitva tartása:
Fülesmackó Óvoda Mátranovák: 6:30 órától 16:00 óráig
Szivárvány Tagóvoda Mátraterenye: 6:30 órától 16:00 óráig

Óvodai étkeztetés térítési díja:
2015. március 1-től

Fülesmackó Óvoda Mátranovák: bruttó 599.- Ft/adag/nap
Szivárvány Tagóvoda Mátraterenye: bruttó 599.- Ft/adag/nap

Térítési díj kedvezmények:
 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 100%-os kedvezmény adható.
 Három vagy több gyermek esetén 50%-os kedvezmény adható.
 Tartósan beteg gyermek esetén 50%-os kedvezmény adható.

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

KÖZTEMETŐK FENNTARTÁSA

Temető fenntartója: Mátranovák Községi Önkormányzat
Temető üzemeltetője: Mátranovák Községi Önkormányzat

Temetők(k)
Címe, helyrajzi száma: 3144 Mátranovák, Szegfű út 1. hrsz: 427
3143 Mátranovák, Szabadság út 45. hrsz: 548
3143 Mátranovák, Mátracserpuszta hrsz: 1989

Temetők(k) nyitva tartása: Jelenleg még nincs szabályozva.

Temető szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak:
Temetési helyek megváltási díja:
 egyes sírhely: 2. 000.- Ft
 egyes mélyített sírhely: 2. 000.- Ft
 gyermeksírhely: 1. 250.- Ft
 dupla sírhely: 4. 000.- Ft
 dupla mélyített sírhely: 4. 000.- Ft
 urnafülke (fed lappal): 22. 000.- Ft
 sírbolthely: 100. 000.- Ft

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

KÖZVILÁGÍTÁS

Szolgáltató neve: Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.
Hibabejelentés módja:
hivatali időben Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal Mátranováki Kirendeltségénél
3143 Mátranovák, Szabadság út 38.
vagy telefonon: +36 32 363 357
Hibaelhárítás módja:
bejelentést követő 8 munkanap

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

KÖZBIZTONSÁG

A helyi önkormányzat képviselő-testülete aktívan közreműködik a közbiztonság
biztosításában.
Mátranovák településen 2006-tól polgárőrség működik. Az Őrszem Polgárőr Egyesület
tevékenységét az önkormányzat a költségvetéséből támogatja. A pénzügyi támogatás összege
2013-ban 125. 000.- Ft, 2014-ben 150. 000.- Ft, 2016-ban 300.000.- Ft, 2017-ben 400.000.- Ft
volt.
A polgárőr egyesületnek jelenleg 14 tagja van, az egyesület vezetője: Szabó Judit, 3143
Mátranovák Véndiófa út 26., telefon: +36 70 944 9688.
Az önkormányzat 2013-ban 7.030.000.- Ft pályázati forrásból térfigyelő kamerarendszert
épített ki.

Az illetékes rendőrkapitányság címe, elérhetősége, fogadónapok:
Bátonyterenye Rendőrkapitányság
3070 Bátonyterenye, Kossuth u. 4.
telefonszám: +36 32/355-647; +36 32/355-255
email: batonyterenyerk@nograd.police.hu
A honlap URL-je: www.police.hu

Ügyfélfogadás rendje:
hétfő: 08:00 órától 15:00 óráig
kedd: 12:00 órától 15:00 óráig
péntek: 08:00 órától 13:00 óráig

Körzeti megbízott neve, elérhetősége, fogadónapja:
Lovász Péter r.zls.
telefonszám: +36 20 400 17 67
fogadónapja: minden hónap 3. hetének keddi napja

Az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság címe, elérhetősége, fogadónapok:
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
3100, Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
Telefon: 06 (32) 411-400
E-mail: salgotarjan.hot@katved.gov.hu
Telefax: 06 (32) 411-400

Angyal Tibor tű. alezredes Kirendeltség-vezető 06 20 5426-967
Tűzoltósági felügyelő
Faragó Sándor tű. alezredes Polgári Védelmi felügyelő 06 20 9729-160
Tóth Péter tű. alezredes Iparbiztonsági felügyelő 06 20 9425-156
Smutzer Tibor tű. őrnagy Hatósági Osztályvezető 06 20 3792-855
Bozó Krisztián tű. őrnagy Tűzoltó Parancsnok 06 20 9377-255
Szabó Csaba tű. hadnagy Tűzoltó Parancsnok-helyettes 06 70 3366-905

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

TURIZMUS

A településen elérhető turisztikai (szálláshely és vendéglátás) szolgáltatásokat nyújtó
vállalkozások nyilvántartása és a kereskedelemi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások
nyilvántartása a 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatokat a XI. Közzétételi
listák egységben megtalálható.

Az önkormányzat által nyújtott turisztikai szolgáltatás(ok): jelenleg nincs ilyen

Faluház (tájház), egyéb neve, címe:
Bányász Emlékház
3143 Mátranovák, Dózsa György út 1.
Megtekintésének módja:
Előzetes telefonos egyeztetést követően.
Időpont egyeztetés: Zsugya József, telefonszám: +36 32 363 446
Műemlék, műemlék jellegű (helyi védelem alatt álló) épületek, területek:
- Kaszinópark és bányatelepi idős fasorok
- Cserkészkút és környéke
- Hegyeskei borókás és legelő
- Nyírmedi tó és környéke

Hagyományos rendezvények:

Minden év júniusában kerül megrendezésre a Vargánya Fesztivál. (2018-ban
kivételesen július hónapban)
A rendezvényekre vonatkozó aktuális információk az esedékes rendezvény előtt
harminc nappal folyamatosan megtekinthetőek a 2. Tevékenységre, működésre
vonatkozó adatok IX. Hirdetmények. közzétételi egységben.

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS

Közművelődési intézmény neve, címe:
Május 1. Művelődési Ház
3143 Mátranovák, Petőfi út 1.
Megbízott vezetője: Torjákné Nyegota Alexandra
Telefonszáma: +36 32 418 130
E-mail címe: hivatal@matranovak.hu
Nyitva tartása: mindennap 10:00 órától 20:00 óráig
Könyvtári szolgáltatás helyszíne: 3143 Mátranovák, Petőfi út 1.
Könyvtári nyitva tartás: kedden 8:00 órától 16:00 óráig, pénteken 12:00 órától 18:00 óráig
Internet használat lehetősége: könyvtári nyitvatartási időben

Csatolmány(ok):