Hírek

Elérhetőségek

Hirdetmény - Ivóvízhálózat mosatás

Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal
3145. Mátraterenye, Kossuth út 178.

Szám: MN/142-2/2018.

HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az ÉRV Zrt. értesítése
szerint az ivóvízhálózat 2018. I. féléves mosatását
Mátranovák településen

2018. március 26-29. között

végzik.

A fenti tevékenység következtében a fogyasztóknál előfordulhat az
ivóvíz elszíneződése, a nyomás csökkenése, esetleg rövid ideig tartó
vízhiány.

Mátranovák, 2018. március 12.

Balogh Maja sk.
jegyző