Hírek

Elérhetőségek

HIRDETMÉNY a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedéséről.

Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal
3145. Mátraterenye, Kossuth út 178.

Szám: MT/374-2/2018

HIRDETMÉNY

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedéséről.

A NHKV Zrt. tájékoztatása alapján az alábbiakról értesítem a lakosságot:

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a
hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok beszedése és kezelése érdekében közbeszerzési
eljárást folytatott le, amelynek eredményeként 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási
Díjbeszedő Konzorciumot [Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest,
Budafoki út 107-109), konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkány, Kállói út 2.
A. ép)] bízta meg, a díjhátralékok beszedésével összefüggő egyes feladatok ellátásával.

A megállapodás értelmében, az NHKV Zrt. által biztosított adatbázis alapján az
ingatlanhasználót személyesen felkereső díjbeszedő fog kísérletet tenni az esetleges
díjhátralékok beszedése érdekében.

A konzorciumi partnerek személyes beszedést végző munkatársai minden esetben fényképes
igazolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes felkeresés során a kiegyenlítetlen számlával
mindenben megegyező „Beszedési értesítő” alapján jogosultak készpénzben, kizárólag a
tartozás teljes összegének átvételére.

A konzorcium alvállalkozója településünkön:
Megye: Nógrád
Alvállalkozó: EASY TO TRAIN Kft
Székhely: 3124 Cered, Ady Endre út 1.
Cégjegyzékszám: 12 09 007920
Kapcsolattartó: Keller Mihály- ügyvezető
Telefonszám: +36-70-779-0799
E-mail cím: misikeller@gmail.com

A díjbeszedőknél a személyes felkeresés során lehetőség nyílik a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos változások (pl. ingatlanhasználó adatainak
változása) bejelentésére, díjbeszedők általi rögzítésére is, ezek további feldolgozását az NHKV
Zrt. a megkötött szerződéses partnerek és a közszolgáltatók bevonásával biztosítja. A
díjbeszedők emellett felvilágosítást adnak a további ügyintézéssel kapcsolatos teendőkről is.

Mátraterenye, 2018. február 27.

Balogh Maja sk.
jegyző