Hírek

Elérhetőségek

Földrajzi fekvés

Mátranovák község Nógrád megyében, a Bátonyterenyei járásban, Salgótarjántól 25 kilométerre
fekszik, közel a hevesi megyehatárhoz. Közúton Mátraterenyén át közelíthető meg. Nógrád megye
legkeletibb települése. Bátonyterenyétől 17, Budapesttől 113 km-re fekszik a Mátraalján.
Természeti adottságok
A Mátra hegyei közé települt Mátranovák a Felső-Tarnai dombság kistáj része. Kis területen belül
rendkívül változatos vidék erősen tagolt domborzattal. A település zsákutca-szerű völgyben terül el,
terjeszkedését nagymértékben befolyásolták a domborzati viszonyok, elsősorban az alacsonyabb
fekvésű oldalelágazások felé terjedt. Környezetét lankás domboldalak, meredekebb hegyfalak,
szélesedő vizenyős területek alkotják. Az átlagos tengerszint feletti magasság 400 m. A változatos
lejtésviszonyok következtében eróziónak fokozottan kitett terület, főleg a nagyüzemi mezőgazdaság
által lepusztított hegyoldalakon. A területen nem ered nagy vízhozamú forrás, viszont a településen
keresztülfolyik a Bárna-patak. A területen az agyagbemosódásos barna erdőtalajok az uralkodók,
melyek közepes vízvezető és nagy vízraktározó képességűek.
Rozs, búza, burgonya termesztésére alkalmas. A környező erdők főként cseres-tölgyesek és gyertyános
tölgyesek, illetve erdészeti és bányászati beavatkozásnak köszönhetően 100 hektárt fekete-fenyvessel
telepítették be. A nyílt társulások karakteres eleme a száraz, sziklás, kopár hegyoldalt beborító boróka.
A környéken szép kirándulóhelyek találhatók, geológiai és növénytani érdekességek - a Fehérszék
szemcsés felszínű riolittufa-takarója, a Lyukas-kő geomorfológiája, héricsek, kökörcsinek.
A település alaprajzi rendszere, az utcahálózat, a telekrendszer és a telekhasználat tradicionális formái
és fejlődése e Nógrád megyei kis falu alaprajzi rendszerének és utcahálózatának kialakulási
sajátosságait igen nagy mértékben befolyásolta a falu környezetének domborzata. A falu egy út menti
halmazos település, zsákos jelleggel a falut körülvevő hegyek miatt. A falut övező utcahálózat ágasbogas
jellegű.