Hírek

Elérhetőségek

Felhívás gyom és parlagfű elleni védekezésre

FELHÍVÁS

Gyom és parlagfű elleni védekezésre

Felhívom minden érintett ingatlan tulajdonost vagy használót, hogy a különféle gyomoktól, de különösen a parlagfűtől tisztítsa meg az ingatlanát, kertjét és az ingatlana előtti közterületnek a jogszabályban meghatározott részét.

Mátranovák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2003. (XII.19.) sz. rendelete a helyi környezet védelméről:

3.§ (3) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni a házhoz vagy telekhez kapcsolódó járdaszakasz és nyílt vízelvezetésű árok, vagy a zöld sáv teljes területének a tisztán tartásról, a járda (járda hiányában 1,5m széles sáv) hó eltakarításáról és síkosság-mentesítéséről továbbá a járda és a járműsáv közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról tisztán tartásáról, szemét-és gyommentesítéséről.(…)

4.§ (1) A településen lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek ingatlanukat rendben, szemét- és gyommentes állapotban tartani, az ingatlanon a károsítók ellen szükség szerint védekezni.

9.§ (1) A település közigazgatási területén lévő zöldterületek, valamint növényzet ápolását és az időszerű növény védelmi munkálatokat a tulajdonosok maguk kötelesek elvégezni. Ennek során az allergiát okozó,- elsősorban a parlagfű – virágzás előtti irtásáról évenként kell gondoskodni.

A gyomnövények megkeserítik a szomszédaink és barátaink, családjaink életét, hiszen ma már szinte minden családban találunk olyan embert, aki allergiás valamelyik növény pollenjére. Az emberi egészséget veszélyezteti, aki nem tesz semmit a gyomos területének rendbetétele érdekében. A parlagfű az allergia kialakulásában, tüneteinek megjelenésében kiemelt szerepet tölt be, de a többi gyomnövény (disznóparéj, fekete üröm, stb.) sem okoz kevésbé rosszabb tüneteket, ha valaki érzékeny rá.

Az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását folyamatosan meg kell akadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig (fagyok eljöveteléig) folyamatosan fenn tartandó. Azon tulajdonos vagy használó, aki a fent leírt kötelezettségének nem tesz eleget kétszeres hátrány is éri, hiszen egyrészt meg kell fizetni az ilyenkor kötelezően megállapítandó növényvédelmi bírságot és még az elrendelt közérdekű védekezés (kaszálás) költségét is. A fertőzött terület nagyságától és a gyomborítottság mértékétől függően növényvédelmi bírság összege – belterületen – 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet. A bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget késedelmi kamat terheli és adók módjára az állami adóhatóság hajtja be!

Ezúton kérünk minden lakost, és földhasználót, hogy az ápolt egészséges környezet, a lakosok egészsége érdekében gondoskodjanak területeik gyommentesítéséről, ápolásáról, valamint a folyamatos gyommentes állapot fenntartásáról, mellyel elkerülhetik a szankcionálással járó anyagi hátrányokat!

Mátranovák, 2020.07.24.                                                                               Urbányi Edina sk.

jegyző