Hírek

Elérhetőségek

Ajánlati hirdetmény /Mátranovák belterület, 434 hrszú ingatlan/

Ajánlati dokumentáció

 

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete versenyeztetés útján eladásra meghirdeti az 1/1 arányban Mátranovák Község Önkormányzatának tulajdonát képező, Mátranovák 434 helyrajzi számú, 2026 m2 területű, kivett óvoda művelési ágú belterületi ingatlant az alábbiak szerint:

 

Az ajánlati dokumentáció tárgya: az 1/1 arányban Mátranovák Község Önkormányzatának tulajdonát képező, Mátranovák 434 helyrajzi számú, 2026 m2 területű, kivett óvoda művelési ágú belterületi ingatlan

 

A minimális ajánlati ár: 2.000.000.- Ft

 

A pályázatot kiíró neve és székhelye: Mátranovák Község Önkormányzata, 3143 Mátranovák Szabadság út 38.

 

A lebonyolító neve és székhelye: Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal Mátranováki Kirendeltsége, 3143 Mátranovák Szabadság út 38.

 

Az ajánlatok benyújtásának helye: Mátranovák Község Önkormányzata, 3143 Mátranovák Szabadság út 38.

 

Az eljárás jellege: nyilvános eljárás

 

Az ajánlatok benyújtásának módja, egyéb információ:

  • Az ajánlatokat 2018. július 10-ig írásban kell benyújtani a helyi önkormányzatnál.
  • A meghirdetett vagyontárgyat megtekinteni munkanapokon lehetséges, a Hivatallal történő előzetes egyeztetést követően.
  • Az ajánlatok bontása a benyújtás határidejét követő munkanapon történik a Hivatalban.
  • A képviselő-testület a legkedvezőbb  ajánlatot fogadja el. Legkedvezőbb az az ajánlat, amely szerint a legmagasabb vételár a legrövidebb idő alatt  kerül befizetésre.
  • Amennyiben az ajánlatok között azonos összegű ajánlatok vannak, ez esetben a versenyeztetés csak az érintettek részvételével folyik tovább.
  • A legkedvezőbb ajánlattevő az önkormányzat szerződéskötési felhívását követő 8 napon belül köteles szerződést kötni.

 

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy az eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.

 

A kiíró fenntartja továbbá azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az eljárás soron következő helyezettjével kössön szerződést.

 

 

Mátranovák, 2018. június 25.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             Bodor Ernőné sk.

                                                                                                                                                              polgármester

 

Csatolmány(ok):