Hírek

Elérhetőségek

Ajánlati dokumentáció Mátranovák 1792/41 helyrajzi számú ingatlan

Ajánlati dokumentáció

 

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete versenyeztetés útján használatra/bérletre meghirdeti az 1/1 arányban Mátranovák Község Önkormányzatának tulajdonát képező, Mátranovák 1792/41 helyrajzi számú ingatlanon feltüntetett, korábban vendéglátó egységként hasznosított, 90 m2 területű épületrészt az alábbiak szerint:

 

Az ajánlati dokumentáció tárgya: az 1/1 arányban Mátranovák Község Önkormányzatának tulajdonát képező, Mátranovák 1792/41 helyrajzi számú ingatlanon feltüntetett, korábban vendéglátó egységként hasznosított, 90 m2 területű épületrész

 

A minimális ajánlati ár: 200.- Ft/m2/hó

 

A pályázatot kiíró neve és székhelye: Mátranovák Község Önkormányzata, 3143 Mátranovák Szabadság út 38.

 

A lebonyolító neve és székhelye: Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal Mátranováki Kirendeltsége, 3143 Mátranovák Szabadság út 38.

 

Az ajánlatok benyújtásának helye: Mátranovák Község Önkormányzata, 3143 Mátranovák Szabadság út 38.

 

Az eljárás jellege: nyilvános eljárás

 

Az ajánlatok benyújtásának módja, egyéb információ:

  • Az ajánlatokat 2018. augusztus 15-ig zárt borítékban, írásban kell benyújtani a helyi önkormányzatnál.
  • A meghirdetett vagyontárgyat megtekinteni munkanapokon lehetséges, a Hivatallal történő előzetes egyeztetést követően.
  • Az ajánlatok bontása a benyújtás határidejét követő munkanapon történik a Hivatalban.
  • A képviselő-testület a legkedvezőbb (legmagasabb összegű) ajánlatot fogadja el.
  • Amennyiben az ajánlatok között azonos összegű ajánlatok vannak, ez esetben a versenyeztetés csak az érintettek részvételével folyik tovább.
  • A legkedvezőbb ajánlattevő az önkormányzat szerződéskötési felhívását követő 8 napon belül köteles szerződést kötni.

 

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy az eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.

 

A kiíró fenntartja továbbá azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az eljárás soron következő helyezettjével kössön szerződést.

 

 

Mátranovák, 2018. július 30.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             Bodor Ernőné sk.

                                                                                                                                                              polgármester